English version | Deutsche version |

Nádraží Veleslavín 462/1

Doplňkové informace o bezbariérové přístupnosti zastávky

  • Výška nástupní hrany (mm) 240
  • Sklon plošiny při sklopení 15,17%
  • Šířka aktivní plochy nástupiště (mm) 3230
  • Nejužší průjezdné místo (sloupek, koš, čekárna) 1890
  • Charakter přístupu rampa
  • Délka nájezdové rampy 1860
  • sklon rampy do 3 m 12,90%