English version | Deutsche version |

Nádraží Veleslavín 462/2

Doplňkové informace o bezbariérové přístupnosti zastávky

  • Výška nástupní hrany (mm) 240
  • Sklon plošiny při sklopení 15,17%
  • Šířka aktivní plochy nástupiště (mm) 5350
  • Nejužší průjezdné místo (sloupek, koš, čekárna) 2430
  • Charakter přístupu rampa
  • Délka nájezdové rampy 5500
  • sklon rampy delší než 3 m 4,36%